quinta-feira, 18 de novembro de 2010

Pensamento do dia


 "Once you make a decision, 
the Universe conspires to make it happen."
 
~ Ralph Waldo Emerson